Om oss

Österbergs Måleri grundades i januari 2006 av Niclas Österberg. Idag består vi av en filial i Söderhamn och en i Stockholm. Sedan 2023 är vi en del av HG-koncernen. Vi erbjuder alla typer av måleriarbeten, både till privatpersoner, företag, föreningar och BRF:ar runtomkring i hela Sverige. Sedan flera år tillbaka har vi ramavtal med bland annat Faxeholmen, Gimmel Fastigheter och SBB i Norden.

Grundstenar i vårt arbete

För oss är det viktigt att allt vårt arbete genomsyras av framförallt tre grundstenar: kvalitet, miljö och omsorg. Nedan kan du läsa närmare om dessa områden.

Kvalitetspolicy

Vi arbetar ständigt för att utveckla och effektivisera vårt kvalitetssystem och därmed öka kundtillfredsställelsen. I allt vårt arbete strävar vi efter en tydlig kommunikation så att du som kund kan känna dig trygg med det arbetet vi genomför. Innan vi startar igång nya projekt går vi alltid igenom såväl arbetsuppgifter som tidsplan för att undvika eventuella missförstånd. När arbetet är genomfört går vi tillsammans igenom resultatet för att säkerställa en god kundupplevelse från start till slut.

Miljöpolicy

Vi följer senaste kraven och rekommendationerna från vår branschorganisation Måleriföretagen i Sverige. För oss är det viktigt att hela tiden vara uppdaterade på de senaste arbetssättet inom vår bransch för att minska vårt arbetes belastning på miljön. Detta gör vi bland annat genom att fasa ut användningen av oljebaserade färger samt andra icke-miljövänliga material. Vi använder oss av välkända fabrikat på material och rätt utrustning och sorterar alltid avfall för återvinning. Vid önskemål tar vi även hand om allt avfall om du som kund önskar det.

Personalomsorg

Som arbetsplats strävar vi ständigt efter att bli bättre. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och har en trygg och stabil tillvaro på sin arbetsplats. Vi tror på att nöjda och engagerade medarbetare levererar det bästa arbetet till våra kunder. Tillsammans tar vi oss an uppdrag för att kunna hjälpa våra kunder på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Har du frågor eller ett projekt i tankarna som du vill bolla med oss? Hör gärna av dig! Du hittar våra kontaktuppgifter genom knappen nedan.

Kontaktuppgifter